ჩვენი ისტორია

შპს ალმა შეიქმნა 2016 წელს. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მშენებლობა.

შპს ალმა მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვადასხვა კომპანიებთან, იზიარებს მათ გამოცდილებას რათა წარმატებით დანერგოს იგი თავის საქმიანობაში.

შპს ალმა მკაცრად განსაზღვრავს კომპანიის მოქმედების მთავარ პრინციპებს.

მშენებლობის მაღალი ხარისხი. მაღალი არქიტექტურული ღირებულება.

ბაზრის კვლევა და მომხმარებლის ინტერესების დაწვრილებითი შესწავლა, მათი მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისათვის.

მაღალკვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა.

გამოცდილება-როგორც მთავარი ღირებულება განვითარებისათვის.

არსებული რეალური პირობების გათვალისწინება.

ეს პრინციპები განაპირობებს კომპანიის შემდგომ განვითარებას და წარმატებას. იგი მკაცრად არის მშენებლობის ექსპლუატაციის ვადაზე ორიენტირებული და მიიჩნევს, რომ ხარისხი და გამოცდილება, მთავარი ღირებულებაა განვითარებისა და წარმატებისთვის.

Comments are closed.